Rynek produktów mleczarskich w Polsce (11.06.2017)

23.06.2017

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem polskiego rynku produktów mleczarskich.

Ceny skupu mleka w Polsce

Od początku 2017 roku krajowe ceny skupu mleka podlegają niewielkim wahaniom, utrzymują się jednak na poziomie sporo większym niż rok wcześniej.

W maju 2017 roku producenci za surowiec otrzymywali 131,62 zł/hl (według GUS, bez VAT), czyli więcej o 0,5% niż w kwietniu br. i o 31% niż w maju 2016 roku, kiedy za mleko płacono 100,19 zł/hl.

Najwyższe ceny za surowiec płacono w woj. podlaskim – 138,60 zł/hl i warmińsko-mazurskim – 137,95 zł/hl, a najniższe w woj. małopolskim – 119,08 zł/hl i łódzkim – 120,70 zł/hl.

Krajowe ceny zbytu artykułów mleczarskich

Na rynku krajowym w dniach 5-11.06.2017 roku zakłady mleczarskie monitorowane w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za masło w blokach uzyskiwały 19,58 zł/kg, a zatem o 1% mniej niż w poprzednim notowaniu, ale o 11,5% więcej niż przed miesiącem. Masło konfekcjonowane sprzedawano po 20,42 zł/kg, a więc drożej o 4% niż tydzień wcześniej i o 7,5% niż w drugim tygodniu maja br. W porównaniu do notowań sprzed roku cena masła konfekcjonowanego była wyższa o 71%, a masła w blokach – o 85%.

Za 1 kg odtłuszczonego mleka w proszku krajowym proszkowniom płacono 7,60 zł względem 7,61 zł tydzień wcześniej. Był to poziom o 3% większy niż przed miesiącem. Cena pełnego mleka w proszku ukształtowała się w granicy 12,18 zł/kg i była wyższa o 3% niż przed tygodniem i o 6% niż w drugim tygodniu maja br. Cena OMP była większa o 8% od notowanej przed rokiem, a cena PMP – o 44%.

Cena sera Edamskiego ukształtowała się na poziomie 14,12 zł/kg, czyli o 3% wyższym niż w poprzednim notowaniu. Za ser Gouda płacono 14,03 zł/kg, tj. o 4% więcej niż tydzień wcześniej. Te gatunki sera podpuszczkowego dojrzewającego były droższe o 6% niż przed miesiącem i o 39-42% niż rok wcześniej.

W Polsce ceny masła w blokach i OMP były niższe niż w UE odpowiednio o 6,4% i o 6,7%. Jednocześnie ser Edamski był droższy niż w Unii o 4,2%, a ser Gouda – o 6,0%.

Ceny na rynkach zagranicznych

Na giełdzie w Chicago od połowy kwietnia 2017 roku rosną ceny masła po spadku notowanym od początku br. W notowaniu z 16 czerwca 2017 roku cena tego tłuszczu ukształtowała się na poziomie 5644 USD/t, czyli większym o 3% niż przed tygodniem i o 8% niż przed miesiącem. Masło było także o 8% droższe niż przed rokiem.

Cena odtłuszczonego mleka w proszku wynosiła 2056 USD/t i była niższa o 2% niż w poprzednim notowaniu, ale o 5% wyższa niż w połowie maja br. W stosunku do notowań sprzed roku OMP było droższe o 14%. Ceny sera Cheddar po utrzymującym się od połowy marca br. wzroście od początku czerwca ulegają obniżkom. Za ten gatunek sera otrzymywano 3560 USD/t, a więc mniej o 1% niż tydzień wcześniej i o 3% niż przed miesiącem. Jednocześnie Cheddar był o 7% droższy niż w porównywalnym okresie czerwca 2016 roku.

(23.06.2017 za gospodarz.pl)