TECHMILK 2015

     

W Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach, w dniach 17-20 lutego br. odbyło się XVI Seminarium TECHMILK 2015 „Postęp techniczny w przetwórstwie mleka”, które zorganizowała Katedra Inżynierii i Aparatury Procesowej Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Partnerem Seminarium była Polska Izba Mleka, a patronat medialny objęły: „AgroIndustr”„Form Mleczarskie”. „Przegląd Mleczarski” i portalspozywczy.pl. Współgospodarzem tegorocznego TECHMILKU była firma TREPKO, a współorganizatorami firmy: Alfa Laval, Alima-Bis, Ampack, ARGO, ATM, Bactoforce, Busch, Cokon, ColorCap, Culinar, Diversey, Döhler, ECOLAB, ECOR Product, Elopak, Euro-Pan, EUROWATER, FlexLink, Flottweg, Foss, GEA PE, GEA Refrigeration, GEA TU, GEA Westfalia, Grundfos, HYPRED, IMCD, Izolacje, KUKA Roboter, MARCOR, MILK HYDROSAN, MLEKOMAT, Neumo, Noack, NOVADAN, OBRAM, OptiFlow, PHIMAR, PePe, PP-EKO, ProMinent Dozotechnika, SCHWARTE-MILFOR, SMF, SPINEX, SPX, Techno Serwis, Telest, Tetra Pak, TEWES-BIS, TEWES Klima, TREPKO, Ulma, Unitex, Veolia Industry, Wild, ZENTIS.

W imieniu organizatorów gości powitali: prof. Zygmunt Zander, prof. Jan Limanowski i dr Fabian Dajnowiec. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Prorektor UWM ds. ekonomicznych i rozwoju – prof. Mirosław Gornowicz, Dziekan Wydziału Nauki o Żywności – prof. Bogusław Staniewski, Prodziekan Wydziału Nauki o Żywności ds. nauki, współpracy i studiów doktoranckich – prof. Małgorzata Darewicz, Prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny – Waldemar Broś, Prezes Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy – Klemens Ciesielski, Dyrektor Polskiej Izby Mleka – Agnieszka Maliszewska, wiceprezes Stowarzyszenia Absolwentów UWM – dr Tadeusz Płodzień.


W seminarium udział wzięło 431 osób, w tym: 143 osoby z 83 zakładów mleczarskich, 10 osób spoza Polski – goście zakładów mleczarskich z Litwy, Rosji i Białorusi, 218 osób z 65 firm, 6 osób z prasy, 20 osób – gości z UWM, 9 osób to organizatorzy (nauczyciele akademiccy, pracownicy) i troje studentów oraz 21 osób studentów z kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa z Kierunku Zamawianego, którzy przysłuchiwali się wykładom. Wygłoszono 42 wykłady, a stanowisk ekspozycyjnych było 49.


O nowych programach pomocowych dla rolnictwa i nowych eko-obowiązkach do 2020 roku opowiedział Wiesław Wasilewski – konsultant ds. pozyskiwania funduszy pomocowych z firmy Big Pol.
Jak co roku podczas Seminarium spotkali się przedstawiciele zakładów mleczarskich z przedstawicielami firm dostarczających instalacje procesowe. Mleczarze zapoznali się z nowymi rozwiązaniami technicznymi zaproponowanymi przez firmy podczas prezentacji wygłoszonych w sali konferencyjnej i podczas bezpośrednich rozmów na stoiskach wystawienniczych.    

 

  - Nowy Przegląd Mleczarski

0 sec.
Views: 0

 - Nowy Przegląd Mleczarski

0 sec.
Views: 0

 - Nowy Przegląd Mleczarski

0 sec.
Views: 0

 - Nowy Przegląd Mleczarski

0 sec.
Views: 0

 - Nowy Przegląd Mleczarski

0 sec.
Views: 0

 - Nowy Przegląd Mleczarski

0 sec.
Views: 0

 - Nowy Przegląd Mleczarski

0 sec.
Views: 0